Bli medlem i Hindrum Skilag

Bli medlem i Hindrum Skilag og få tilgang på aktiviteter, treningsrom og trening i Revelltun.

Medlemskapet er gyldig for 1 år, og følger kalenderåret.

Priser

Medlemskontingent pr. person:                   100,-
Medlemskontingent pr. familie                     200,-
(I familie medregnes barn t.o.m. 17 år)

Kontonummer 4241 07 31716
Betales i nettbank

NB! Nye medlemmer må opplyse om fødselsår.

faktura-bli-medlem