Bli medlem

Bli medlem i Hindrum Skilag og få tilgang på aktiviteter, treningsrom og trening på Revelltun.

For å bli medlem i Hindrum Skilag må du gjøre to ting;

  1. Betale medlemskontingent.
  2. Registrere deg som medlem på siden Registrer

Medlemskapet er gyldig for 1 år, og følger kalenderåret.

Priser

Medlemskontingent pr. person:                   100,-
Medlemskontingent pr. familie                     200,-
(I familie medregnes barn t.o.m. 17 år)

Husk å skriv opp ditt fødselsår i feltet «Melding til mottaker» hvis du ikke har vært medlem i skilaget før.

Kontonummer 4241 07 31716
Betales i nettbank

faktura-bli-medlem

Etter at medlemskontingenten er betalt kan du registrere deg som medlem på denne siden.