Bli medlem

Bli medlem i Hindrum Skilag og få tilgang på aktiviteter, treningsrom og trening på Revelltun.

For å bli medlem i Hindrum Skilag må du registrere deg og betale medlemskontingent på denne linken:

https://medlemskap.nif.no/27132

(Medlemmer kan få tilsendt forespørsel om å bli med på dugnad, være med i komiteer og hjelpe til på arrangementer)

Medlemskapet er gyldig for 1 år, og følger kalenderåret (1.januar til 31.desember).

Priser

Medlemskontingent pr. person:                   150,-
Medlemskontingent pr. familie                    300,-
(i familie medregnes barn t.o.m. 17 år)

Treningsrom

Er du medlem, kan du benytte deg av treningsrommet på Revelltun.

Treningsavgift pr. person:                            500 kr

Kan betales på vipps til 129430. Treningsavgiften følger kalenderåret (1.januar til 31.desember).

Ta kontakt med kassereren om hvordan du får tilgang til Revelltun.

Kontaktperson for medlemskontingent, treningsavgift og tilgang til Revelltun:

Frank Sæther

E-post: kasserer@hindrumskilag.no

Mobil: 95 92 64 35