Barnas skimerke

Barnas Skimerke er Skiforbundets distansemerke for barn fra 12 år og yngre.

Merket kan bestilles fra idrettsbutikken.no. Det er ikke krav til ekstern godkjenning, selvjustis praktiseres. Du kan bestille 3 og 5-års pokaler også fra Idrettsbutikken.

OM BARNAS SKIMERKE

Går du mye på ski, kan du skrive opp hvor langt du går/kjører/hopper på ski og sette deg mål. Når du kravene til din årsklasse kan Barnas Skimerke bestilles. Det finnes fire ulike merker; start-, bronse-, sølv- og gullmerket.
Hensikten med Barnas Skimerke er å stimulere til allsidig aktivitet på ski i bakker og løyper. I mange år har barn registrert tilbakelagt distanse på ski på Distansekortet.

REGLEMENT FOR BARNAS SKIMERKE

Klasser følger kalenderår.Eksempel:
Født 21.11.2003 = 11 år hele sesongen 2013 – 2014
Født 04.02.2003 = 11 år hele sesongen 2013 – 2014
Aldersklasser bestemmes ut fra det kalenderår utøver er født. I praksis vil det si at en utøver fyller det antall år som klassen tilsier i løpet av sesongen etter 1. januar eller etter sesongslutt frem til 31.12.

Barnas Skimerke har følgende klasseinndelinger, med kravene til merkene bronse, sølv og gull i parentes  
Til og med 7 år (15 km, 25 km, 50 km)
8 – 9 år (25 km, 50 km, 100 km)
10 – 11 år (50 km, 100 km, 200 km)
12 – 13 år (100 km, 200 km, 300 km)
I tillegg er det startmerke for alle gruppene der merket oppnås etter 3 registrerte ski-aktiviteter.

3-års pokal
Barnas Skimerke i gull i 3 år, kvalifiserer til 3-års pokalen. Denne koster 150 Kr og kan kjøpes i idrettsbutikken.

5-års pokal
Ved innfrielse av Barnas Skimerke i gull i 5 år og/eller Distansemerket som en tar etter fylte 13 år pr. 31.12, kvalifiserer til 5-års pokalen. Denne koster 170 kr og kan kjøpes i idrettsbutikken.

Kilometer regnes ut slik
Langrenn/rulleski: tilbakelagt distanse.
Alpint/telemark/snowboard: 1 time = 4 km
Hopp: Hopplengde i meter x 20 eller bakkens lengde.
Funksjonshemmede: Foresatte/lærer vurderer kravet.
Ved skileikaktivitet hvor det ikke er så lett måle kilometer, anbefales det at en voksen vurderer antall kilometer utifra hvor lang tid barnet har vært i aktivitet. Ett utgangspunkt kan være hvor lang tid barnet normalt bruker på å gå på ski ved en gitt distanse.

 

Se http://www.skiforbundet.no/barn-og-skiidrett/barnas-skimerke/