Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

forsidebilde-kloakk-revelltun-2016-presentasjon

Klikk på bildet over for å laste ned presentasjonen som ble gitt på det ekstraordinære årsmøtet, 26. april 2016.

Klikk her for referat

I går kveld, tirsdag 26. april var det ekstraordinært årsmøte i Hindrum Skilag, på Revelltun. Temaet var prosjektering av ny kloakkløsning, da vår eksisterende kloakkløsning, sandfiltergrøfta, er tett. Styret presenterte de ulike alternativene vi har å velge mellom, og veide de opp i mot hverandre. Gode diskusjoner blant de oppmøtte førte til to vedtak for styret;

  1. Selv om vi har fått avslag på søknad om rehabilitering av sandfiltergrøft, søk på nytt om dispans for å reparere sandfiltergrøften, fordi dette er det mest formålstjenelige for skilaget, pga. den lave kostnaden og høye nytteverdien en sandfiltergrøft gir oss
  2. Styret jobber videre med å få til den beste mulige avtalen for et minirenseanlegg på Revelltun. Anlegget må dimensjoneres riktig; kunne ta unne den høyeste bruken per i dag + en fremtidig margin for økt bruk av huset.

Diskusjonene rundt bordet pekte i mot at tilkobling til offentlig kloakk blir dyrt, og er vanskelig å prisfeste på forhånd da graving av 1 km (kanskje mer) kan gi mange uforutsette utgifter. Sprenging av fjell etc. I tillegg er det mest reelle alternative å grave mot Hågån/Svebakken, som gir motfall fra Revelltun mot Revellen (til Jan Tømmerdal). Da må man installere en pumpekum på Revelltun som pumper kloakken oppover. Dette vil kreve service og vedlikehold og har en viss holdbarhet frem i tid. I tillegg tilkommer påkoblingsgebyr og årlig kommunal kloakkavgift.

 

Legg igjen en kommentar