Årsmøte og saksliste til årsmøte

Årsmøte er satt til 8.juni kl 19 på Revelltun.

Vi har 3 nye saker på sakslista i tillegg til ordinære årsmøtesaker.

  1. Munkstigen ny trasé
  2. Trefigurløype
  3. Utbygging for oppbevaring av bord og stoler på Revelltun.

Ved å åpne vedlagte dokumenter kan dere lese om prosjekt Munkstigen ny trasé og rapport fra forprosjektet. Vi håper at mange kommer til årsmøtet, slik at disse viktige sakene kan bli diskutert og vedtak besluttes.

Legg igjen en kommentar